Klassenouders

Klassenouders

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen. Het doel van de klassenouder is om de samenwerking en communicatie tussen de ouders en de groepsleerkracht te bevorderen.

Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies of uitstapjes, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts.

De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen, bijvoorbeeld het benaderen van ouders om te helpen, of het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen. Daarnaast ondersteunt de klassenouder de ouderraad met de werving van hulpouders.

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl