Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

De betrokkenheid van ouders bij de school is van groot belang. Niet alleen voor de organisatie van de school zelf, maar vooral ook als stimulans voor de kinderen. De Vlaamse Reus wil een ‘tweede thuis’ zijn voor kinderen.

Goede communicatie essentieel
Daarom is een goede communicatie tussen ouders en school een voorwaarde. Het is belangrijk om elkaar te vinden wanneer er vragen zijn of kritiek is. Het is altijd mogelijk om met leerkrachten of directie een afspraak te maken als u iets te bespreken heeft. Met vroegtijdige op- of aanmerkingen kunnen irritaties of problemen sneller worden opgelost.

Ouders én school voelen zich dan ook samen verantwoordelijk voor het wel en wee van de kinderen. De belangstelling van ouders voor het onderwijs aan de kinderen is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling.

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl