Schoolmaatschappelijk werker

Schoolmaatschappelijk werker

Heeft u vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker.

Vragen kunnen gaan over uw kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de opvoeding of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding, ruzie).

Loop eens binnen bij Esther Maalderink, of maak een afspraak via de leerkracht of IB-er. Samen kijkt u dan wat er speelt en wat bij u en uw kind past.

Wilt u informatie en advies? Hulp bij financiële zaken, zoals Sportfonds aanvraag, vragen over een training voor kind of ouder, aanmelden voor de VoorleesExpress?

U bent altijd welkom.

U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Esther Maalderink op 06-83360949 of via e.maalderink@devlaamsereus.nl

 

 

Anti-pest coördinator:

Pesten is een zorgwekkend probleem dat onze aandacht vereist.
Op de Vlaamse Reus willen wij iedereen een veilige en stimulerende omgeving bieden.

Op de Vlaamse Reus zijn er 2 anti pest coördinatoren:
Taken anti pest coördinator:
  • Bewustwording: de anti pest coördinatoren bezoeken 2 keer per schooljaar alle groepen, om de leerlingen voorlichting te geven over plagen en pesten, de gevolgen van pesten en wat leerlingen kunnen doen als zij met pesten in aanraking komen.
  • Training: indien nodig kunnen de anti pest coördinatoren een training geven aan een
    (deel van een) groep. Dit gebeurt altijd op maat en ouders worden hierbij betrokken/op de hoogte gehouden.
  • Aanspreekpunt: voor kinderen en ouders.
  • Samenwerken: met externe instanties die gespecialiseerd zijn in het aanpakken van pesten op alle niveaus.

De aanpak van pesten is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen. Goede en open communicatie is nodig om een veilige omgeving voor iedereen te waarborgen.

Als u zich zorgen maakt over pestgedrag dat uw kind mogelijk ervaart, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.
We bespreken dan samen wat er speelt, brengen het pestgedrag in kaart en bekijken samen met u welke acties nodig zijn om de pestsituatie op te lossen.

 
Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl