Ouderraad

Ouderraad

Ouders kunnen niet alleen in de MR actief zijn, maar ook in de ouderraad (OR). De ouderraad heeft een hele belangrijke functie binnen de school. De leden helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten tijdens en buiten schooltijd.

U kunt daarbij denken aan sportevenementen (zoals de sponsorloop en de avondvierdaagse), feesten (zoals het kerst- en sinterklaasfeest, maar ook het suiker- en lentefeest) en het afscheid van groep 8. Ook de schoolfotograaf wordt geregeld door de ouderraad evenals diverse teams, zoals het klussenteam, het veegteam, het luizenteam e.a.

Algemene ouderavond
Eén keer per jaar wordt door de ouderraad de Algemene Ouderavond belegd,
waarop aan alle ouders verantwoording wordt afgelegd over de
activiteiten en de besteding van de financiën. Op deze avond worden ook
nieuwe plannen voorgelegd en suggesties in overweging genomen. De
ouderraad kan veel hulp gebruiken van andere ouders; Als iedere ouder
íets doet, komt het werk niet steeds op dezelfden neer.

De Algemene Ouderavond vindt in 2023 plaats op donderdag 28 september. De vergaderingen door het jaar heen van de OR zijn
openbaar, voor de vergaterdata zie de kalender op de website. In Corona tijd
vergaderen we nog virtueel: Voor de link, stuur ons even een email op
onderstaand adres.

Meedoen?
Wilt u als ouder ook iets betekenen voor school?
Mail dan naar or@devlaamsereus.nl

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl