Extra activiteiten

Extra activiteiten

 

Muziekles

De Vlaamse Reus werkt al jaren samen met de Muziekschool Amsterdam om het muziekaanbod voor alle groepen zo breed en aantrekkelijk mogelijk te maken. In de groepen 1 t/m 5 geeft juf Agnes 16 muzieklessen per jaar. Deze lessen worden verspreid over het jaar gegeven in blokjes van 4 weken om voldoende aandacht te kunnen geven aan de thema's van dat moment. Zij werkt sinds 2 jaar als muziekdocent voor de Muziekschool Amsterdam. 

Daarnaast gaan alle groepen, behalve groep 8, 1x per jaar naar een voorstelling van het Muziekatelier. Dezwordt ook georganiseerd door de Muziekschool AmsterdamDe kinderen leren een aantal liedjes en mogen die tijdens de voorstelling ten gehore brengen. Ze worden zodoende actief bij de voorstelling betrokken. Deze voorstellingen worden door zowel de kinderen als de leerkrachten als heel inspirerend ervaren.  

 • Groep 1 t/m 5
  De kinderen leren aan de hand van de schoolthema's veel verschillende liedjes. Bij het aanleren van de liedjes ligt de nadruk op het samen plezier hebben, maar natuurlijk ook op het zo goed mogelijk uitvoeren van de aangeboden liedjes. Er worden eenvoudige schud– en slaginstrumenten of klankstaven gebruikt als begeleiding. Vanaf de groepen 3 wordt ook gewerkt met Boomwhackers (gestemde plastic buizen). Naast zang is er veel aandacht voor ritme (naspelen, herkennen, improviseren met), bewegen (dans) en luisteren naar (klassieke) muziek. 
 • Groep 6
  In de groepen 6 wordt er gewerkt met popZo! Bij popZoleren leerlingen in een popband hun eigen pop-, funk-, rockrepertoire zingen en spelen op elektrisch gitaar, bas, keyboard en drums. Er wordt toegewerkt naar een concert dat de kinderen zelf vormgeven en uitvoeren. 
 • Groep 7/8
  De groepen 7 en 8 volgen de leerlijn muziektheaterZo! Deze leerlijn draait om de combinatie van zingen, acteren en dansen. Kinderen leren samenwerken en musicalrepertoire presenteren.

Schoolreisjes en kamp

Alle groepen gaan jaarlijks op schoolreis. Deze schoolreizen zijn verplicht en worden altijd gepland in het voorjaar. Ze hebben tot doel het educatieve met het recreatieve te combineren. In de groepen 1 t/m 4 is dit bijvoorbeeld 's ochtends een uitje naar een museum of dierenpark om daarna uit te waaien op het strand of een bezoekje aan de speeltuin.

De groepen 1 t/m 5 gaan één dag; de groepen 6 en 7 drie dagen.

Activiteitenweek
De groepen 8 hebben een ‘doedagen’-week met een groot aantal verschillende activiteiten.

Kamp
Voor de driedaagse schoolreizen huren we een vakantieverblijf of -boerderij op een mooie en geschikte plek in Nederland. Daar kunnen allerlei activiteiten gedaan worden, zoals zwemmen, een speurtocht, een kampvuur, een bonte avond en een disco.

Schooltuinen

De kinderen van groep 6 krijgen gedurende een groot deel van het schooljaar les op de schooltuinen. Daar leren ze een eigen stukje grond te bewerken. Ze mogen er zaaien en oogsten. In de tussenliggende periode leren ze de tuin te onderhouden. Het laatste deel van het oogsten en het weer gebruiksklaar maken van de tuintjes voor de volgende 6e groepers gebeurt na de zomervakantie als de kinderen in groep 7 zitten.

De Vlaamse Reus beschouwt schooltuinen als een belangrijke aanvulling op het onderwijs binnen de school. Onze (stads)kinderen verwerven inzicht in hoe planten en groenten groeien en wat je moet doen om mooie producten te kweken. Veel kinderen komen anders alleen met de eindproducten in de winkels in aanraking.

Op de schooltuinen wordt waardering voor de natuur bijgebracht. De schooltuinen liggen aan de Jan Tooropstraat. De kinderen gaan er met het openbaar vervoer naartoe. Ook bij deze activiteit is het belangrijk dat ouders bereid zijn om als begeleiding mee te gaan.

Verkeersexamen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig door het verkeer kunnen bewegen. We besteden dan ook tijd aan verkeersonderwijs, hierbij wordt de methodiek gebruikt van 'Tussen school en thuis'.

 • Groep 7
  Als uw kind in groep zeven zit, neemt het deel aan het theoretisch verkeersexamen, waarna de kinderen, als zij slagen, een erkend verkeersdiploma krijgen.

We verwachten van de ouders zelf dat zij het praktische gedeelte op zich nemen en de kinderen wegwijs maken in het verkeer.

 • Groep 8
  Leerlingen van groep acht nemen deel aan het praktische verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Een officieel examen waarbij ze op de fiets een route moeten afleggen en worden getoetst op diverse verkeerssituaties.

Meer informatie

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl