Schoolorganisatie

Schoolorganisatie

Onderbouw

Thematisch werken met hoeken

De onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 4 en kenmerkt zich door het werken met 'hoeken'.

Deze hoeken zijn ingericht met diverse materialen die de zintuiglijke ontwikkeling van kinderen stimuleren. Die ontwikkeling vindt impliciet plaats doordat kinderen de materialen in de hoeken verkennen en ontdekken via hun spel. In de kleuterbouwgroepen zijn standaard aanwezig: een bouwhoek, een constructiehoek, een zand- of watertafel, themahoeken, een verteltafel met boek, figuurtjes en attributen die in het boek een rol spelen, een huishoek, een knutselhoek, een spelletjes- en puzzelhoek, een schildershoek, een boetseer- of beeldende vormingshoek. Verder is er een lees/schrijfhoek, een ontdekhoek, een timmerhoek en een computerhoek. Niet alle hoeken zijn tegelijkertijd aanwezig.

Zintuiglijke activiteiten zijn principieel ingebed in functionele en voor kinderen zinvolle activiteiten waarin hun betrokkenheid tot uiting kan komen. Bij jonge kinderen is dit vooral in het spel. Als blijkt dat een kind een bepaalde functie onvoldoende ontwikkelt, zal de leerkracht daar extra aandacht aan besteden. Dit gebeurt door die activiteiten zoveel mogelijk in de context van spelactiviteiten te plaatsen en niet door ze in een geïsoleerde situatie te oefenen. Ook in de groepen 3 en 4 heeft een aantal hoeken nog een belangrijke plek. Uiteraard worden de activiteiten daarin aangepast aan de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden.

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de groepen 5 t/m 8.

In de bovenbouw wordt, net als in de onderbouw, gewerkt rondom thema's. De zogenaamde themahoeken zijn echter uit de klas verdwenen, waarbij de spelcomponent tijdens de verschillende activiteiten plaats heeft gemaakt voor activiteiten met een meer volwassen karakter.

Vanuit een vaste structuur wordt er thematisch gewerkt rond taal en wereldoriëntatie; eigen teksten, werkstukken, onderzoeksactiviteiten en presentaties zijn daarin belangrijke vaste onderdelen. De (spel)activiteiten zijn geplaatst in een sociaal-maatschappelijke context; handelingen en codes worden zoveel mogelijk volgens de ‘maatschappelijke’ regels uitgevoerd. Taal (lezen, schrijven, communiceren), rekenen en wiskunde, constructie, creativiteit, sociale vaardigheden; al dit soort aspecten zit in deze activiteiten verweven.

Team

Indeling groepen schooljaar 2021 - 2022

Groep ma di wo do vr
1/2 A Mirjam van E Mirjam van E Mirjam van E/Ingrid Ingrid Ingrid
1/2 B Fleur Mirjam.B Mirjam.B Mirjam.B Fleur
1/2 C Anita Anita Anita Anita Anita
1/2 D Linda Linda Linda Linda Linda
1/2 E Carolien Carolien Fleur Fleur Carolien
3 A Britt Britt Britt Britt Britt
3 B Mehtap Mehtap Mehtap Mehtap  Mehtap 
4 A Mandy Mandy Mandy Agnes Agnes
4 B Maike Maike Maike Maike Maike
5 A Monique Suzanne.V Monique Monique Monique
5 B Tamara Tamara Tamara Kholoud Kholoud
6 A Corry Corry Corry Corry Corry
6 B Erik Erik Erik Erik Marjolein
7 A Sharyl Sharyl Sharyl Sharyl Sharyl
7 B Berna Berna Berna Berna Vacature
8 A Cielke Cielke Cielke Cielke Cielke
8 B Jasper Ruby Ruby Ruby Ruby
(N.B. rooster onder voorbehoud - kleine wijzigingen mogelijk)            

 

Teamleden met specifieke taken

Directeur (ma, di, woe, do vrij) Karin Beerepoot
Vakleerkracht bewegingsonderwijs  (ma, di, woe, do vrij) Nicolien Berkenbos
Vakleerkracht muziek Agnes van Veen
Intern begeleider gr. 3 t/m 8 (ma, di, woe, do) Marjolein Oldersom
Intern begeleider gr. 1 t/m 5 () Karima Benaali
Schoolmaatschappelijk werkster (di, woe, do, vrij) Esther Maalderink
Onderwijsassistente / Plusgroep (ma, di, do)  Noor van Vliet
Onderwijsassistente (ma, di, do)  Kholoud Alkhateeb
Administratie + Overblijf coördinatie (ma, di, woe, do, vrij) Marja Zeldenthuis
Overblijf administratie/coördinatie (ma, di, do) Yvonne van Leeuwen
Conciërge (ma, di, vrij) Candice de Vlugt
ICT (di, vrij) Tom Weijers
Brede school coördinator Kathy Harris

 

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl