Schoolorganisatie

Schoolorganisatie

Onderbouw

Thematisch werken met hoeken

De onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 4 en kenmerkt zich door het werken met 'hoeken'.

Deze hoeken zijn ingericht met diverse materialen die de zintuiglijke ontwikkeling van kinderen stimuleren. Die ontwikkeling vindt impliciet plaats doordat kinderen de materialen in de hoeken verkennen en ontdekken via hun spel. In de kleuterbouwgroepen zijn standaard aanwezig: een bouwhoek, een constructiehoek, een zand- of watertafel, themahoeken, een verteltafel met boek, figuurtjes en attributen die in het boek een rol spelen, een huishoek, een knutselhoek, een spelletjes- en puzzelhoek, een schildershoek, een boetseer- of beeldende vormingshoek. Verder is er een lees/schrijfhoek, een ontdekhoek, een timmerhoek en een computerhoek. Niet alle hoeken zijn tegelijkertijd aanwezig.

Zintuiglijke activiteiten zijn principieel ingebed in functionele en voor kinderen zinvolle activiteiten waarin hun betrokkenheid tot uiting kan komen. Bij jonge kinderen is dit vooral in het spel. Als blijkt dat een kind een bepaalde functie onvoldoende ontwikkelt, zal de leerkracht daar extra aandacht aan besteden. Dit gebeurt door die activiteiten zoveel mogelijk in de context van spelactiviteiten te plaatsen en niet door ze in een geïsoleerde situatie te oefenen. Ook in de groepen 3 en 4 heeft een aantal hoeken nog een belangrijke plek. Uiteraard worden de activiteiten daarin aangepast aan de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden.

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de groepen 5 t/m 8.

In de bovenbouw wordt, net als in de onderbouw, gewerkt rondom thema's. De zogenaamde themahoeken zijn echter uit de klas verdwenen, waarbij de spelcomponent tijdens de verschillende activiteiten plaats heeft gemaakt voor activiteiten met een meer volwassen karakter.

Vanuit een vaste structuur wordt er thematisch gewerkt rond taal en wereldoriëntatie; eigen teksten, werkstukken, onderzoeksactiviteiten en presentaties zijn daarin belangrijke vaste onderdelen. De (spel)activiteiten zijn geplaatst in een sociaal-maatschappelijke context; handelingen en codes worden zoveel mogelijk volgens de ‘maatschappelijke’ regels uitgevoerd. Taal (lezen, schrijven, communiceren), rekenen en wiskunde, constructie, creativiteit, sociale vaardigheden; al dit soort aspecten zit in deze activiteiten verweven.

Team

Indeling groepen schooljaar 2022 - 2023

Groep ma di wo do vr
1/2 A Ingrid Mischa Ingrid Ingrid Jesse
1/2 B Ineke Ineke Ineke Ineke Janneke
1/2 C Anita Mischa Anita Anita Anita
1/2 D Mischa Linda Linda Linda Linda
1/2 E Carolien Carolien Carolien
Mirjam B
Mirjam B Mirjam B
3 A Britt Britt Britt Britt Britt
3 B Mehtap Mehtap Mehtap Mehtap Mehtap
4 A Sharyl Sharyl Sharyl Britt Jason
4 B Mandy Mandy Mandy Agnes Agnes
5 A Mirjam van E Charlotte Mirjam van E Mirjam van E Mirjam van E
5 B Monique Suzanne V Monique Monique Monique
6 A Tanja Tanja Tanja Ruby Ruby
6 B Erik Erik Erik Erik Souhail.A
7 A Cielke Cielke Cielke Cielke Cielke
7 B Corry Corry Corry Corry Corry
8 A Ruby Ruby Ruby Sharyl Sharyl
8 B Berna Berna Berna Berna Berna
(N.B. rooster onder voorbehoud - kleine wijzigingen mogelijk)            

 

Teamleden met specifieke taken

Directeur (ma, di, woe, do) Karin Beerepoot
Directeur (Interim - vrij) Michiel van Barreveld
Vakleerkracht bewegingsonderwijs  (ma, di, woe, do) Nicolien Berkenbos
Vakleerkracht bewegingsonderwijs  (ma, di, vrij) Marijke van der Horst
Vakleerkracht muziek Agnes van Veen
Intern begeleider Marjolein Oldersom
Intern begeleider (Interim) Aaron Kalf
Intern begeleider (ma, wo, do) Karima Benaali
Intern begeleider (ma, do) Nihal Göktekin
Schoolmaatschappelijk werkster (di, woe, do, vrij) Esther Maalderink
Orthopedagoog (ma) Fleur Noom
Administratief medewerkster (ma, di, woe, do, vrij) Marja Zeldenthuis
ICT (di, vrij) Tom Weijers
Conciërge (ma, di, vrij) Candice de Vlugt
Onderwijsassistente / Plusgroep (ma, di, do)  Noor van Vliet
Onderwijsassistente (ma, di, wo, do, vrij)  Pieter de Groot
Onderwijsassistente (ma, di, wo, do)  Betül Göktekin
Onderwijsassistente (di, wo, do)  Marjolein Smeenk
Overblijf administratie/coördinatie (ma, di, do) Yvonne van Leeuwen
Brede school coördinator (ma, di, woe, do, vrij) Kathy Harris

 

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl