Voorschool

Voorschool

De Vlaamse Reus heeft een nauw samenwerkingsverband met de diverse voorscholen en de nieuwe Peuterschool Nieuw-Sloten.

Voorscholen

Haasje Over
Haasje Over is de voorschool in het gebouw van De Vlaamse ReusVoorscholen in amsterdam west en nieuw-west afgestemd op de basisschool.

1700 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar komen regelmatig naar de voorscholen van Impuls. Impuls creëert een plaats waar kinderen zich thuis voelen en waar ze zich in een vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen en ontplooien. Spelenderwijs bereiden de peuters zich voor op de basisschool. 

Haasje Over is de voorschool, gehuisvest in hetzelfde gebouw als De Vlaamse Reus in de Hechtelstraat. 

Mai Kids
VVE Vroeg voorschoolse educatie op Maikids 

Wat is VVE: het staat voor Vroeg en Voorschoolse educatie, een programma / methode die zich richt op de stimulering van 4 ontwikkelingsgebieden namelijk: taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek. Het programma wordt in een vroeg stadium geboden, aangezien de basis van deze gebieden bij kinderen al heel vroeg gelegd wordt. Het is het meest omvangrijke vernieuwingsproject in het onderwijs van dit moment.
Mai Kids is de voorschool in de wijk Nieuw-Sloten. 

Peuterschool

Peuterschool Nieuw-Sloten
Goed voor uw kind, afgestemd op uw gezin.

De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5 tot 4 jaar lekker met elkaar spelen, leren en groeien. De gemeente biedt u een paar dagdelen kosteloos aan, die u zelf kunt aanvullen met betaalde opvang. De peuterschool is de beste plek voor uw kind en sluit perfect aan op de bijbehorende basisschool.

Meer informatie

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl