Tussenschoolse opvang (Overblijf)

Tussenschoolse opvang (Overblijf)

Omdat we vinden dat kinderen ook tijdens de lunchpauze onder het toezicht van volwassenen moeten staan* kunnen de kinderen op school overblijven. De kosten hiervoor dient u vooraf te betalen.

Een vaste groep ouders vangt de kinderen op, zoveel mogelijk in de eigen groep en in het eigen groepslokaal. Eerst wordt er gegeten en daarna gespeeld (bij goed weer buiten). De kinderen dienen zelf eten en drinken mee te nemen. Een overblijf contract kunt u ophalen bij de administratie van de overblijf of HIER downloaden.

* Voor kinderen die zichzelf moeten redden tussen de middag neemt de school geen verantwoordelijkheid.

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden:

De betaling voor het jaar kan plaatsvinden in zijn geheel of termijnen. Het schooljaar is gesplitst in 4 termijnen van ongeveer 10 schoolweken.

Met een vast contract betaalt u hooguit € 2,- per dag (nog minder als u meerdere termijnen tegelijk betaalt), met een strippenkaart € 2,50 per dag. Eenmalig overblijven kan ook, maar kost € 4,00.

 

Indeling termijnen schooljaar 2023 - 2024

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Week 36 t/m 46 Week 47 t/m 06 Week 07 t/m 17 Week 20 t/m 29
Betaling vóór
4 september 2023
Betaling vóór
20 november 2023
Betaling vóór
12 februari 2024
Betaling vóór
13 mei 2024

 

Termijnen 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week
Eén termijn € 20,- € 40,- € 60,-
Twee termijnen
(incl. +/~3,34% korting)
€ 38,65 € 77,35 € 116,-
Drie termijnen
(incl.+/~6,67% korting)
€ 54,- € 112,- € 180,-
Het hele schooljaar
(4 periodes incl. 10% korting)
€ 72,- € 144,- € 216,-
       
Strippenkaart (5x) € 12,50    
Strippenkaart (10x) € 25,-    
       

U kunt het betreffende bedrag storten op rekeningnummer:
NL57 INGB 0004 4670 08 t.n.v. OVB De Vlaamse Reus onder vermelding van de naam uw kind en de groep.

Alle kinderen zonder overblijfcontract of strippenkaart gaan naar buiten en worden geacht thuis hun boterham te eten.

De overblijfcommissie bestaat uit een paar ouders die samen met de directie de overblijf overziet. Als u in deze commissie wilt zitten of als overblijfouder wilt werken, neem dan contact op met de overblijfadministratie.

De overblijfcommissie.

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl