Tussenschoolse opvang (Overblijf)

Tussenschoolse opvang (Overblijf)

Omdat we vinden dat kinderen ook tijdens de lunchpauze onder het toezicht van volwassenen moeten staan* kunnen de kinderen op school overblijven. De kosten hiervoor dient u vooraf te betalen.

Een vaste groep ouders vangt de kinderen op, zoveel mogelijk in de eigen groep en in het eigen groepslokaal. Eerst wordt er gegeten en daarna gespeeld (bij goed weer buiten). De kinderen dienen zelf eten en drinken mee te nemen. Een overblijf contract kunt u ophalen bij de administratie van de overblijf of HIER downloaden.

* Voor kinderen die zichzelf moeten redden tussen de middag neemt de school geen verantwoordelijkheid.

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden:

De betaling voor het jaar kan plaatsvinden in zijn geheel of in 1, 2, 3 of 4 termijnen. Het schooljaar is gesplitst in 4 periodes van +/- 10 schoolweken.

Met een vast contract betaalt u hooguit € 1,65 per dag (nog minder als u meer dan een periode tegelijk betaalt), met een strippenkaart € 2,50 per dag. Als uw kind regelmatig overblijft is het dus voordeliger om een vast contract te nemen. Éénmalig overblijven kan ook, maar kost € 4,00.

 

Indeling periodes schooljaar 2020 - 2021

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Week 34 t/m 44 Week 45 t/m 03 Week 04 t/m 14 Week 15 t/m 27
Betaling vóór
17 augustus 2020
Betaling vóór
1 november 2020
Betaling vóór
24 januari 2021
Betaling vóór
11 april 2021

 

Periode(s) 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week
Eén periode € 16,50 € 33,- € 49,50
Twee periodes
(incl. +/~3,34% korting)
€ 31,90 € 63,80 € 95,70
Drie periodes
(incl.+/~6,67% korting)
€ 46,20 € 92,40 € 138,60
Het hele schooljaar
(4 periodes incl. 10% korting)
€ 59,40 € 118,80 € 178,20
       
Strippenkaart (5x) € 12,50    
Strippenkaart (10x) € 25,-    
Eenmalig € 4,-    

Wij stellen het op prijs als u de betaling stort op rekeningnummer NL57 INGB 0004 4670 08 t.n.v. OVB De Vlaamse Reus onder vermelding van de naam van het kind en de groep. Overmaken voorkomt te laat zijn!

Alle kinderen zonder overblijfcontract of strippenkaart gaan naar buiten en worden geacht thuis hun boterham te eten.

De overblijfcommissie bestaat uit een paar ouders die samen met de directie de overblijf overziet. Als u in deze commissie wilt zitten of als overblijfouder wilt werken, neem dan contact op met de overblijfadministratie.

De overblijfcommissie.

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl