Verzuim & verlof

Verzuim & verlof

Het kan voorkomen dat u buiten de vakanties en studiedagen voor uw kind extra verlof nodig hebt. Dit moet u aanvragen via een verlofverzoek formulier, dat u bij de administratie kunt halen, invullen en afleveren.

De directie is gemachtigd om in bepaalde uitzonderlijke gevallen verlofverzoeken tot maximaal 10 dagen één keer per schooljaar toe te staan. In alle andere gevallen worden zij ter beoordeling doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Let op: Verlofverzoeken in de eerste twee weken vanaf de start van het schooljaar worden niet verleend.

U moet het verlofverzoek altijd 6 weken van tevoren indienen. Dient u het verzoek later in, dan kunnen wij u niet garanderen dat u op tijd antwoord krijgt. Als uw kind verzuimt zonder dat u van de leerkracht of de directie toestemming heeft, dan wordt dat beschouwd als ongeoorloofd verzuim. De school meldt ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.

Informatie over toegestaan verzuim vindt u op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl