Kanjertraining en pestprotocol

 

Veilige omgeving en zelfvertrouwen

Kanjertraining onderdeel van onze visieHet is ons streven om elk kind een fijne schooltijd te bezorgen. Elk kind moet zich veilig en prettig voelen; elk kind mag er zijn. Daarom hechten we er groot belang aan hoe kinderen met elkaar omgaan, hoe zij met volwassenen omgaan en andersom. Een kind moet zich vrij voelen om zich te ontwikkelen en daarbij fouten te kunnen maken. Onzekerheid, faalangst, agressie, pesten e.d. zijn vaak tekenen dat het kind zich niet vrij of veilig voelt.

Kanjertraining

Op De Vlaamse Reus leren we de kinderen hoe ze zich daartegen kunnen wapenen, maar ook hoe ze daar zelf iets aan kunnen veranderen. Dat doen we met behulp van de Kanjertraining, vanaf groep 1 tot en met groep 8. De ouders worden daarover geïnformeerd en daarbij betrokken. Wij beogen dat elk kind zichzelf een kanjer voelt, met het zelfvertrouwen dat nodig is om te leren, op welk vlak dan ook.

 

Meer informatie: