Thema's en projecten

Themagerelateerde activiteiten in de onderbouwHet werken rondom thema's is één van de kenmerken van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Van groep 1 t/m groep 8 wordt thematisch gewerkt. In de groepen 1 t/m 4 is dat met door de leerkrachten (en kinderen) zelfgekozen thema’s. Aangezien de thema’s in het aanbod centraal staan, is het niet mogelijk om kant en klare methodes te volgen.

 

Gericht op het bereiken van de kerndoelen ‘ontwerpen’ de leerkrachten dan ook hun eigen onderwijs. Voor taal, lezen, schrijven en wereldoriëntatie maken zij veel materialen zelf, aansluitend bij het actuele thema. Daarbij putten zij onder andere uit op school aanwezige (handleidingen van) methodes. Uit deze methodes halen zij ook de oefenstof voor de kinderen. Voor het ontwikkelen van het handschrift wordt de methode Pennenstreken ingezet, een digitaal leermiddel waarbij de leerkracht instructie geeft met behulp van het digibord.

 

In de bovenbouw komen de onderwerpen uit de wereldoriëntatiemethode Blink. Taal, lezen, onderzoeksactiviteiten, werkstukken en presentaties worden daaraan gekoppeld.

 

Gezamenlijk thema

Schoolbreed thema 112 Help! in 2015Eén keer per jaar vindt er op de Vlaamse Reus een schoolbreed thema plaats waarbij samenwerking van leerlingen, ook onderling tussen de verschillende groepen, een grote rol spelen.

 

Dit thema heeft meestal een creatief en multicultureel karakter (bijv. fotografie, dans of muziek). Maar het project kan ook een maatschappelijke (bijv. Unicef), een historische (bijv. Egypte) of andere educatieve inhoud hebben (bijv. rond het pedagogisch klimaat). Het project wordt veelal afgesloten met een ouderavond of gezamenlijke presentatie voor de ouders.