Onderbouw

Thematisch werken met hoeken

Genoeg inspiratie tijdens het thema dierentuinDe onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 4 en kenmerkt zich door het werken met 'hoeken'.

Deze hoeken zijn ingericht met diverse materialen die de zintuiglijke ontwikkeling van kinderen stimuleren. Die ontwikkeling vindt impliciet plaats doordat kinderen de materialen in de hoeken verkennen en ontdekken via hun spel. In de kleuterbouwgroepen zijn standaard aanwezig: een bouwhoek, een constructiehoek, een zand- of watertafel, themahoeken, een verteltafel met boek, figuurtjes en attributen die in het boek een rol spelen, een huishoek, een knutselhoek, een spelletjes- en puzzelhoek, een schildershoek, een boetseer- of beeldende vormingshoek. Verder is er een lees/schrijfhoek, een ontdekhoek, een timmerhoek en een computerhoek. Niet alle hoeken zijn tegelijkertijd aanwezig.

 

Zintuiglijke activiteiten zijn principieel ingebed in functionele en voor kinderen zinvolle activiteiten waarin hun betrokkenheid tot uiting kan komen. Bij jonge kinderen is dit vooral in het spel. Als blijkt dat een kind een bepaalde functie onvoldoende ontwikkelt, zal de leerkracht daar extra aandacht aan besteden. Dit gebeurt door die activiteiten zoveel mogelijk in de context van spelactiviteiten te plaatsen en niet door ze in een geïsoleerde situatie te oefenen. Ook in de groepen 3 en 4 heeft een aantal hoeken nog een belangrijke plek. Uiteraard worden de activiteiten daarin aangepast aan de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden.

 

Activiteiten

>> Bewegingsonderwijs

Gymnastiek

Kinderen groep 1/2 tijdens de gymles in de grote gymzaalDe Vlaamse Reus investeert, in samenwerking met de stichting Westelijke Tuinsteden, veel in een kwalitatief hoogstaand aanbod van bewegingsactiviteiten. Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs. Belangrijke doelen hierbij zijn: actief en met plezier bewegen, spelinzicht ontwikkelen, zelfredzaamheid bevorderen en het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden.

 

De kleuters gaan met hun eigen groepsleerkracht drie tot vier keer per week naar de speelzaal. Daarnaast geeft de vakleerkracht ééns per week een gymles aan de kleutergroepen in de grote gymzaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles.

 

Sportdag

Naast de gymlessen is er voor alle kinderen één keer per jaar in en rondom de school een grote gezamenlijke sportdag; 8e groepers gaan naar de Olympische sportdag, een gezamenlijke sportdag op Sportpark Ookmeer waar alle basisscholen in Amsterdam aan meedoen

 

Avondvierdaagse

De school doet ook elk jaar weer mee met de Avondvierdaagse; de kinderen kunnen 5 of 10 km per avond wandelen. De organisatie van de Avondvierdaagse ligt bij de Ouderraad; als ouders begeleidt u zelf uw kinderen tijdens het meelopen.

 

Sponsorloop

Om het jaar organiseert de school een sponsorloop, waaraan alle kinderen meedoen. Er wordt gelopen op een uitgezet parcours rondom de school. De opbrengst van deze dag gaat naar een goed doel.

 

>> Schoolreis

Kinderen groep 1/2 op schoolreis naar de natuurschoolAlle groepen gaan jaarlijks op schoolreis. Deze schoolreizen zijn verplicht en worden altijd gepland in het voorjaar. Ze hebben tot doel het educatieve met het recreatieve te combineren. In de groepen 1 t/m 4 is dit bijvoorbeeld 's ochtends een uitje naar een museum of dierenpark om daarna uit te waaien op het strand of een bezoekje aan de speeltuin.

 

>> Muziekles

Muziekles in de onderbouwOp de Vlaamse Reus volgen alle leerlingen de muziekleerlijn zingZo! van de Muziekschool Amsterdam. ZingZo! is een zangmethode die zingen combineert met luisteren, componeren en improviseren.

 

Kleuters maken aan de hand van bekende schoolthema's kennis met verschillende muziekstijlen en culturen.

 

In de groepen 3 en 4 wordt dit verder uitgewerkt en wordt er kennisgemaakt met verschillende muziekinstrumenten als gitaar, viool, piano, fluit en klarinet.

 

Meer informatie: