Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de groepen 5 t/m 8.

Leerlingen groep 5 houden de buurt schoonIn de bovenbouw wordt, net als in de onderbouw, gewerkt rondom thema's. De zogenaamde themahoeken zijn echter uit de klas verdwenen, waarbij de spelcomponent tijdens de verschillende activiteiten plaats heeft gemaakt voor activiteiten met een meer volwassen karakter.

 

Vanuit een vaste structuur wordt er thematisch gewerkt rond taal en wereldoriëntatie; eigen teksten, werkstukken, onderzoeksactiviteiten en presentaties zijn daarin belangrijke vaste onderdelen. De (spel)activiteiten zijn geplaatst in een sociaal-maatschappelijke context; handelingen en codes worden zoveel mogelijk volgens de ‘maatschappelijke’ regels uitgevoerd. Taal (lezen, schrijven, communiceren), rekenen en wiskunde, constructie, creativiteit, sociale vaardigheden; al dit soort aspecten zit in deze activiteiten verweven.

 

Activiteiten

>> Bewegingsonderwijs

Gymnastiek

Poldersport tijdens de activiteitenweek van groep 8De Vlaamse Reus investeert, in samenwerking met de stichting Westelijke Tuinsteden, veel in een kwalitatief hoogstaand aanbod van bewegingsactiviteiten. Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs.

Belangrijke doelen hierbij zijn: actief en met plezier bewegen, spelinzicht ontwikkelen, zelfredzaamheid bevorderen en het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week les van een vakdocent in de grote gymzaal.

 

Sportdag

Naast de gymlessen is er voor alle kinderen één keer per jaar in en rondom de school een grote gezamenlijke sportdag; 8e groepers gaan naar de Olympische sportdag, een gezamenlijke sportdag op Sportpark Ookmeer waar alle basisscholen in Amsterdam aan meedoen

 

Avondvierdaagse

De school doet ook elk jaar weer mee met de Avondvierdaagse; de kinderen kunnen 5 of 10 km per avond wandelen. De organisatie van de Avondvierdaagse ligt bij de Ouderraad; als ouders begeleidt u zelf uw kinderen tijdens het meelopen.

 

Sponsorloop

Om het jaar organiseert de school een sponsorloop, waaraan alle kinderen meedoen. Er wordt gelopen op een uitgezet parcours rondom de school. De opbrengst van deze dag gaat naar een goed doel.

 

>> Muziekles

Muziekles in de bovenbouwOp de Vlaamse Reus volgen alle leerlingen de muziekleerlijn zingZo! van de Muziekschool Amsterdam. ZingZo! is een zangmethode die zingen combineert met luisteren, componeren en improviseren.

 

In de groepen 5 en 6 wordt er gewerkt met popZo! Bij popZo! leren leerlingen in een popband hun eigen pop-, funk-, rockrepertoire zingen en spelen op elektrisch gitaar, bas, keyboard en drums. Er wordt toegewerkt naar een concert dat de kinderen zelf vormgeven en uitvoeren.

 

De groepen 7 en 8 volgen de leerlijn muziektheaterZo! Deze leerlijn draait om de combinatie van zingen, acteren en dansen. Kinderen leren samenwerken en musicalrepertoire presenteren.

 

>> Schoolreis

Driedaags kamp in WoudenbergAlle groepen gaan jaarlijks op schoolreis. Deze schoolreizen zijn verplicht en worden altijd gepland in het voorjaar. Ze hebben tot doel het educatieve met het recreatieve te combineren.

 

De groepen 1 t/m 5 gaan één dag; de groepen 6 en 7 drie dagen.

De groepen 8 hebben een ‘doedagen’-week met een groot aantal verschillende activiteiten. Voor de driedaagse schoolreizen huren we een vakantieverblijf of -boerderij op een mooie en geschikte plek in Nederland. Daar kunnen allerlei activiteiten gedaan worden, zoals zwemmen, een speurtocht, een kampvuur, een bonte avond en een disco.

 

>> Schooltuinen

Leerlingen groep 6 actief op de schooltuintjesDe kinderen van groep 6 krijgen gedurende een groot deel van het schooljaar les op de schooltuinen. Daar leren ze een eigen stukje grond te bewerken. Ze mogen er zaaien en oogsten. In de tussenliggende periode leren ze de tuin te onderhouden. Het laatste deel van het oogsten en het weer gebruiksklaar maken van de tuintjes voor de volgende 6e groepers gebeurt na de zomervakantie als de kinderen in groep 7 zitten.

 

De Vlaamse Reus beschouwt schooltuinen als een belangrijke aanvulling op het onderwijs binnen de school. Onze (stads)kinderen verwerven inzicht in hoe planten en groenten groeien en wat je moet doen om mooie producten te kweken. Veel kinderen komen anders alleen met de eindproducten in de winkels in aanraking. Op de schooltuinen wordt waardering voor de natuur bijgebracht. De schooltuinen liggen aan de Jan Tooropstraat. De kinderen gaan er met het openbaar vervoer naartoe. Ook bij deze activiteit is het belangrijk dat ouders bereid zijn om als begeleiding mee te gaan.

 

>> Verkeersonderwijs

Dodehoek les in groep 8Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig door het verkeer kunnen bewegen. We besteden dan ook tijd aan verkeersonderwijs, hierbij wordt de methodiek gebruikt van 'Tussen school en thuis'.

Als uw kind in groep zeven zit, neemt het deel aan het theoretisch verkeersexamen, waarna de kinderen, als zij slagen, een erkend verkeersdiploma krijgen.

 

We verwachten van de ouders zelf dat zij het praktische gedeelte op zich nemen en de kinderen wegwijs maken in het verkeer.

 

Leerlingen van groep acht nemen deel aan het praktische verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Een officieel examen waarbij ze op de fiets een route moeten afleggen en worden getoetst op diverse verkeerssituaties.

 

Daarnaast wordt er in groep acht, in samenwerking met de verkeersouders van school en een bekend transportbedrijf, aandacht besteed aan de dode hoek les. Deze les bestaat uit een theoretisch- en een praktisch gedeelte waarbij de kinderen attent worden gemaakt op de gevaren van de 'dode hoek' bij vrachtwagens.

 

Meer informatie: