Naschoolse activiteiten op de Vlaamse Reus

Naast de tussenschoolse opvang (overblijf) biedt de Vlaamse Reus een gevarieerd aanbod van naschoolse activiteiten voor de kinderen. Het aanbod bestaat uit drie onderdelen waarbij het programma doorgaans om het kwartaal wordt vernieuwd.

 

Jump Inn activiteiten

Actieve activiteiten waarbij sport en beweging de rode draad vormen.

 

Brede Talent Ontwikkeling

Dit zijn gesubsidieerde activiteiten (kunst/cultuur/techniek en incidenteel sport) waarbij een kleine financiële bijdrage van ouders wordt gevraagd.

 

Vlaamse Middag activiteiten

Vlaamse middag activiteiten zijn activiteiten die door een groepje ouders in samenwerking met u en de school op de vrijdagmiddag worden georganiseerd, hiervoor wordt een zeer beperkte bijdrage van u gevraagd maar hebben we af en toe ook uw hulp nodig.

 

Meedoen

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten dient u uw kind hiervoor aan te melden via een inschrijving. Voor deze inschrijvingen kunt u terecht bij Kathy Harris, de brede school coördinator.

 

Na de inschrijvingsmomenten worden de groepen samengesteld. Kinderen die nog nergens aan meededen krijgen voorrang. Voor de vrijdagmiddagactiviteiten kijken we ook welke ouders zich aan hebben gemeld om een keer te ondersteunen bij een activiteit, die kinderen worden sowieso ingeschreven.

Het Bobteam.

 

Meer informatie: