Meerbegaafdheid

Kinderen verschillen in mogelijkheden en ontwikkelen zich in verschillende tempi. Elke groep kent kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op één of meerdere terreinen. Het OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs) houdt hier rekening mee. OGO is er altijd op uit om de mogelijkheden van kinderen systematisch uit te breiden.

 

Plusgroepen

Leerlingen plusgroep verdiepen zich in kinderrechten

Er zijn kinderen op school met een zeer hoge intelligentie. Deze kinderen kunnen, net als die met een lage intelligentie, tegen problemen aanlopen. Ze krijgen vaak niet het aanbod dat ze nodig hebben. Dat kan weer leiden tot gedragsproblematiek, onderpresteren of sociaal- emotionele blokkades. De Vlaamse Reus werkt hiervoor nu een aantal jaren met de zogenaamde plusgroepen. Hierin werken kinderen van de school onder leiding van Noor van Vliet aan opdrachten die vragen om creativiteit en kennis.

 

Deze plusgroepen komen wekelijks bij elkaar en zijn gericht op het verrijken en verbreden van het lesaanbod. In de plusgroepen wordt aandacht gegeven aan de leergierigheid en zelfstandigheid van deze kinderen en hun behoefte om onderwerpen verder uit te diepen. De kinderen werken onder begeleiding aan het formuleren van (open) vraagstellingen rondom een onderwerp en bedenken diverse passende oplossingsstrategiën. Ook het reflecteren op het leerproces zelf, is onderdeel van de begeleiding in de plusgroepen.

 

Day A Week school

Meerbegaafdheid en Plusgroepen op de Vlaamse ReusEr zijn ook kinderen die hieraan niet genoeg hebben. Om ook deze kinderen te geven wat ze nodig hebben heeft het bestuur van STWT (het schoolbestuur van de 15 openbare scholen) zich gelieerd aan de Day A Week school. Kinderen met een grotere kennisbehoefte worden één dag per week uitgedaagd in een groep van andere meerbegaafden van andere scholen. Dit gebeurt tot nu toe op de Troelstraschool in Geuzenveld.

Identificatieronde

Om te kijken wie er in aanmerking komen voor deelname wordt in november in groep 5 een zgn. identificatieronde gehouden. De organisatie hiervan wordt gedaan door het ABC. Alle kinderen maken dan een aantal opdrachten waarin een beroep wordt gedaan op vaardigheden als het combineren van kennis aan creativiteit. Samen met het ABC wordt gekeken welke kinderen er in aanmerking komen voor deze extra voorziening. De normen van het ABC zijn hierin bepalend. Wilt u daar meer over weten dan kunt u terecht op de site van het abc Amsterdam.

 

Meer informatie: