ICT op de Vlaamse Reus

Computers in de kleutergroepenInformatie en Communicatie Technologie is niet meer weg te denken in de moderne maatschappij. Ook in het onderwijs en op de Vlaamse Reus worden er steeds meer digitale middelen ingezet voor communicatie, instructie, leerlingvolgsystemen, educatieve applicaties en natuurlijk de digiborden die een plek hebben veroverd in de klaslokalen in plaats van de traditionele krijtborden.

 

Netwerk en infrastructuur

Aan het begin van schooljaar 2013 is er op de Vlaamse reus hard gewerkt om de voorzieningen m.b.t. het netwerk en de ICT naar een hoger plan te brengen.

 

Infrastructuur

Zo zijn er in iedere groep meer datapunten en stopcontacten bijgeplaatst, opdat er meer computers de klas in kunnen. Tevens zijn er voorzieningen getroffen gericht op de toekomst, zoals steunzenders voor DECT telefonie en aansluitingen voor digiborden in de onderbouw en de gymzaal.

 

Pc's

Inzet educatieve software in groep 3De groepen 3 t/m 8 hebben per groep vijf of meer computers ter beschikking die zijn aangesloten op het netwerk van de school.

De computerprogramma’s op het netwerk zijn vooral educatief; vaak over wereld-oriënterende onderwerpen of onderwerpen die aansluiten bij het taal-, lees- of rekenonderwijs en programma’s die passen bij techniek.

In de lagere groepen gaat het ook om behendigheid met bijv. de bediening van de muis of het vinden van de weg op het toetsenbord. In de groepen 1 t/m 3 staan computers met een speciaal toetsenbord (grote toetsen met schrijfletters i.p.v. hoofdletters).

 

Leerlingen bovenbouw werken aan presentatieIn de bovenbouw is meer aandacht voor tekstverwerken, werkstukken maken en vervolgens presenteren voor de groep op het digibord. Alle groepen zijn aangesloten op internet. Daardoor kunnen kinderen in hun eigen lokaal informatie voor een werkstuk opzoeken. Met behulp van het programma schermcontrole kunnen we monitoren wat er op elke computer in het netwerk gebeurt.

 

Digiborden / Touchscreens

Het leerlingtevredenheidsonderzoek - een handig ict-hulpmiddelIn iedere groep hangt een digibord of touchscreen waarmee de presentatie- en lesmogelijkheden voor leerkrachten en leerlingen flink zijn toegenomen. Voor de groepen zeven en acht wordt jaarlijks na schooltijd een typecursus aangeboden.

 

WiFi

Sinds april 2015 heeft de school een stabiel en dekkend WiFi netwerk. Dit maakt het mogelijk om met meerdere mobiele apparaten tegelijk te werken. Over de invulling en toepassingen hiervan wordt nog nagedacht, waar we in eerste plaats uitgaan van de standpunten en visie van de school.

 

Tablets

Samenwerken op Ipad en touchscreenIn iedere groep wordt er gebruik gemaakt van tenminste één I-Pad, deze wordt ingezet voor zowel educatieve apps als grafische toepassingen zoals foto- en film-apps waarmee zowel leerkrachten als leerlingen activiteiten kunnen vastleggen en delen.

 

Chromebooks

Werken met chromebooks in de bovenbouwMet ingang van schooljaar 2018-2019 is de school gestart met Chromebooks. Hiermee worden er snel flexibele werkplekken gecreëerd waarmee de kinderen kunnen oefenen met de op school aanwezige educatieve software en apps.

Daarnaast zullen de Chromebooks ingezet worden tijdens de jaarlijkse centrale eindtoets die in de toekomst waarschijnlijk verplicht digitaal afgenomen moet worden.

 

School APP

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is de school gestart met een school-APP. Een instrument om ouders snel te informeren via onder meer pushberichten en de zogenaamde groepsblogger waarmee gericht berichtjes kunnen worden gedeeld met ouders/verzorgers.

Daarnaast is er een dynamische koppeling met de schoolwebsite waar de laatste nieuwtjes worden gedeeld, een absentenmodule en een 10-minuten gesprekkenplanner.

 

Werkgroep

Er is op school een ICT-werkgroep actief van 5 personen, bestaande uit drie groepsleerkrachten, de directeur en de conciërge/ict'er die zich onder meer bezig houden met:

 • ICT beleid.
 • Aanschaf (educatieve) software.
 • scholing/ondersteuning leerkrachten.
 • Projecten (leerlingen).
 • Inzet "nieuwe devices" waar en hoe?
 • Updaten van de website.
 • Installeren van de diverse software in de groepen.
 • Netwerk ICT-coördinatoren bovenschools.

 

Software

Naast de standaard programmatuur voor tekstverwerking, e-mail, internet, administratie en leerlingvolgsysteem wordt er gebruik gemaakt van educatieve-, digibord- en methode software zoals:

 • Rekenrijk.
 • Gynzy.
 • Ambrasoft.
 • Estafette lezen.
 • Pennenstreken.
 • Veilig leren lezen (kim versie).
 • Taalverhaal.
 • Nieuwsbegrip (basis, xl en rekenen).
 • Rekentuin, Taalzee en Words & Birds.
 • Blink Studio.
 • Squla.
 • Bloon.

 

Schoolspot

Schoolspot is een online webwinkel, met als doelgroep onderwijsinstellingen in het primair onderwijs. Zowel medewerkers als leerlingen/ouders/verzorgers kunner er tegen zeer aantrekkelijke kortingen software zoals Windows, Office en Antiviruspakketten aanschaffen. Na aanmelding op de website van Schoolspot controleert de school of u inderdaad in het register staat, daarna kunt u bestellen. Ga naar de website