Downloads

Op deze pagina kunt u diverse documenten (PDF-formaat) raadplegen / downloaden

 

Formulier bijzonder verlof

Informatie aanmeldingsbeleid

Informatie voortgezet onderwijs

Informatieboekje / Schoolagenda

MR-notulen

Naschoolse activiteiten

Overblijf

Portfolio's nieuw format

Privacy beleid STWT

Protocollen

Vlaams Verkeer

Liedjes muziekatelier groep 3, 4 en 5