Downloads

Op deze pagina kunt u diverse documenten (PDF-formaat) raadplegen / downloaden

 

Informatie aanmeldingsbeleid

Informatie voortgezet onderwijs

Formulier bijzonder verlof

Informatieboekje / Schoolagenda

Schoolgids

Pestprotocol (kanjertraining)

Klachtenregeling

Informatievoorziening gescheiden ouders

Portfolio's nieuw format

MR-notulen

Naschoolse activiteiten

Overblijf

Vlaams Verkeer

Liedjes muziekatelier groep 3, 4 en 5

Privacy beleid STWT

Vlaamse Reus APP