Disclaimer

 

Informatie

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. De Vlaamse Reus spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin De Vlaamse Reus als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan De Vlaamse Reus niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De Vlaamse Reus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

 

Externe links

De website van De Vlaamse Reus bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van De Vlaamse Reus liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen. De Vlaamse Reus is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Vlaamse Reus geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@devlaamsereus.nl

Werkgroep ICT

OBS De Vlaamse Reus