Contact

Het schoolgebouwOpenbare Basisschool De Vlaamse Reus
Hechtelstraat 49
1066 KK Amsterdam
Stadsdeel: Nieuw-West
Tel: 020 3468400
E-mail: info@devlaamsereus.nl

 

Ziekmeldingen

De Vlaamse Reus is 's morgens van 8.15 tot 8.30 uur te bereiken voor ziekmeldingen.

Na schooltijd zijn we tot 16.00 uur eveneens te bereiken voor vragen en opmerkingen.
Telefoon: 020 3468400

 

E-mail

Algemeen:

info@devlaamsereus.nl

Directie:

Martin Langeslag: m.langeslag@devlaamsereus.nl

Zorg:

Interne begeleiding: ib@devlaamsereus.nl
Remedial Teaching: rt@devlaamsereus.nl

Ouders:

Medezeggenschapsraad: mr@devlaamsereus.nl
Ouderraad: or@devlaamsereus.nl
Verkeersouders: verkeersouders@devlaamsereus.nl

Bovenschools bestuur:

Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)
www.stwt.nl

 

Locatie