Contact

Het schoolgebouwOpenbare Basisschool De Vlaamse Reus
Hechtelstraat 49
1066 KK Amsterdam
Stadsdeel: Nieuw-West
Tel: 020 3468400
E-mail: info@devlaamsereus.nl

 

Ziekmeldingen

De Vlaamse Reus is 's morgens van 8.15 tot 8.30 uur te bereiken voor ziekmeldingen. Daarnaast is het mogelijk om uw kind absent te melden via de school-APP

 

Na schooltijd zijn we tot 16.00 uur eveneens te bereiken voor vragen en opmerkingen.
Telefoon: 020 3468400

 

E-mail

Algemeen:

info@devlaamsereus.nl

Directie:

Martin Langeslag: m.langeslag@devlaamsereus.nl

Zorg:

Interne begeleiding: ib@devlaamsereus.nl
Remedial Teaching: rt@devlaamsereus.nl

Ouders:

Medezeggenschapsraad: mr@devlaamsereus.nl
Ouderraad: or@devlaamsereus.nl
Verkeersouders: verkeersouders@devlaamsereus.nl

Bovenschools bestuur:

Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)
www.stwt.nl

 

Locatie