Aangepast beleid vanwege Covid19 !

Aangepast beleid vanwege Covid19 !

Coronacrisis en toelatingsbeleid

Toewijzen plaatsen

Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018 > 4 november 2021
  • kinderen geboren tussen 1 september 2018 t/m 31 december 2018 > 3maart 2022
  • kinderen geboren tussen 1 januari 2019 t/m 30 april 2019 > 2 juni 2022
  • kinderen geboren tussen 1 mei 2019 t/m 31 augustus 2019 > 3 november 2022

Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen.
U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) of per post of in de brievenbus van de school doen. 
Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen.

Het e-mailadres van de school is: directie@devlaamsreus.nl
Het post- en bezoekadres van de school is: Hechtelstraat 49, 1066 KK Amsterdam.

Informatie over de school

Vanwege Covid19 hanteert de school een aangepast beleid wat betreft de informatie-ochtenden.

Wij willen u wel graag in de gelegenheid stellen met onze school kennis te maken.  U kunt via videomeeting de school leren kennen en met ons in contact komen, u kunt zo ook uw vragen stellen en kijken of de school bij u past.

Op 2 februari is de eerstvolgende digitale informatieochtend.
Overige data:

  • Woensdag 2 februari 2022
  • Dinsdag 17 mei 2022

Als u hiervoor belangstelling heeft, stuur ons dan een e-mail met dit verzoek
naar directie@devlaamsereus.nl   

Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 020-3468400.

Met vriendelijke groet,
Karin Beerepoot
Directeur OBS De Vlaamse Reus

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl