Informatie-ochtenden

Informatie-ochtenden zijn bedoeld voor ouders die onze school nog niet kennen en op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind.

Het deelnemen aan een informatie-ochtend is wenselijk voordat u uw kind(eren) aanmeldt / inschrijft op onze school. De reden is dat wij u een goed en reëel beeld willen geven waar onze school voor staat én gaat. Op die manier kunt u goed geïnformeerd tot een keuze voor een basisschool voor uw kind(eren) komen.

Tijdens deze informatieochtend wordt u geïnformeerd over Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) zoals dat op De Vlaamse Reus wordt gegeven maar ook over alle andere activiteiten die plaatsvinden op de Vlaamse Reus. Zo laten wij u zien hoe de talenten worden benut, de kinderen invloed hebben op hun eigen ontwikkeling, ouderbetrokkenheid en over de sfeer in de school.

Er wordt een rondleiding in de school gegeven waarbij de ouders de praktijk kunnen zien en de sfeer kunnen proeven.

De ervaring leert dat de informatieochtend voor kinderen erg lang duurt. Om te zorgen dat wij zo goed mogelijk met belangstellende ouders in gesprek kunnen gaan, verzoeken wij hen dan ook geen kinderen mee te nemen naar de informatiebijeenkomst.

Wanneer
De laatste informatieochtend voor het schooljaar 2020 - 2021 vindt plaats op:

  • Maandag 10 mei 2021, van 9.15-10.45 uur. 

N.B. Vanwege Covid-19 vinden de informatie-ochtenden digitaal plaats en kunt u daarna een individuele afspraak maken voor een rondeiding op school. Meer informatie over de huidige gang van zaken vindt u HIER 


Wij zien u graag op de informatie ochtend van de Vlaamse Reus. 

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl