ICT op School

ICT op School

Informatie en Communicatie Technologie is niet meer weg te denken in de moderne maatschappij. Ook in het onderwijs op de Vlaamse Reus worden er steeds meer digitale middelen ingezet voor communicatie, instructie, leerlingvolgsystemen, educatieve applicaties en natuurlijk de digiborden die een plek hebben veroverd in de klaslokalen in plaats van de traditionele krijtborden.

Netwerk en infrastructuur

Infrastructuur

In iedere groep zijn genoeg datapunten zodat er devices de klas in kunnen. Tevens zijn er voorzieningen getroffen gericht op de toekomst, zoals steunzenders voor DECT telefonie en aansluitingen voor digiborden in de onderbouw en de gymzaal.

WiFi

Daarnaast heeft de school een stabiel en dekkend WiFi netwerk. Dit maakt het mogelijk om met meerdere mobiele devices tegelijk te werken.

BOA - Scholenring

Breedbandnetwerk Openbaar Onderwijs verzorgt het internet op school. Dit is een snelle glasvezelverbinding wat het mogelijk maakt om met meerdere devices en touchscreens online te werken. 

Devices

Tablets

In iedere groep wordt er gebruik gemaakt van tenminste één I-Pad, deze wordt ingezet voor zowel educatieve apps als grafische toepassingen zoals foto- en film-apps waarmee zowel leerkrachten als leerlingen activiteiten kunnen vastleggen en delen.

In de groepen 1/2 hebben de pc's ondertussen plaatsgemaakt voor I-pads.

Chromebooks

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is de school gestart met Chromebooks. Hiermee worden er snel flexibele werkplekken gecreëerd waarmee de kinderen kunnen oefenen met de op school aanwezige educatieve software en apps.

Elk jaar zullen er meer chromebooks de klas in komen, ter vervanging van de vaste pc's.

Medio schooljaar 2021-2022 zijn de laatste vaste pc's vervangen door Chromebooks. Van groep 3 t/m 8 worden deze nu ingezet bij de kinderen ter ondersteuning van het onderwijs.

Digiborden / Touchscreens

In iedere groep hangt een digibord of touchscreen waarmee de presentatie- en lesmogelijkheden voor leerkrachten en leerlingen flink zijn toegenomen.

School APP

Op de Vlaamse Reus gebruiken we de Schoolpraat APP. Een instrument om ouders snel te informeren via onder meer pushberichten en de zogenaamde groepsblogger waarmee gericht groepsberichten kunnen worden gedeeld met ouders/verzorgers.

Daarnaast is er een dynamische koppeling met de schoolwebsite waar de laatste nieuwtjes worden gedeeld, een absenten- en betaalmodule en een 10-minuten gesprekkenplanner.

Software

Naast de standaard programmatuur voor tekstverwerking, e-mail, internet, administratie en leerlingvolgsysteem wordt er gebruik gemaakt van educatieve-, digibord- en methode software zoals:

 • Pluspunt.
 • Gynzy (kids).
 • Junior Cloud.
 • Estafette lezen.
 • Pennenstreken.
 • Nieuw Nederlands Junior Spelling.
 • Rekensprint.
 • Bareka Online Rekentoetsen.
 • Nieuwsbegrip.
 • Rekentuin, Taalzee en Words & Birds.
 • Blink Studio.
 • Squla.
 • Bouw! Tutor Lezen.

De computerprogramma’s en apps zijn vooral educatief; vaak over wereld-oriënterende onderwerpen of onderwerpen die aansluiten bij het taal-, lees- of rekenonderwijs en programma’s die passen bij techniek.

In de lagere groepen gaat het ook om behendigheid met bijv. de bediening van de muis of het vinden van de weg op het toetsenbord.

In de bovenbouw is meer aandacht voor tekstverwerken, werkstukken maken en vervolgens presenteren voor de groep op het digibord. Alle groepen zijn aangesloten op internet. Daardoor kunnen kinderen in hun eigen lokaal informatie voor een werkstuk opzoeken.

Schoolspot

Schoolspot is een online webwinkel, met als doelgroep onderwijsinstellingen in het primair onderwijs. Zowel medewerkers als leerlingen/ouders/verzorgers kunner er tegen zeer aantrekkelijke kortingen software zoals Windows, Office en Antiviruspakketten aanschaffen.

UPDATE

Schoolspot heeft aangegeven dat ze per 1juli 2024 helaas gaan stoppen met de dienstverlening...

Door de sterk afnemende vraag hebben wij besloten om te stoppen met schoolspot.nl. Tot 15 april kun je nog een beperkt aanbod van Adobe en Microsoft producten bestellen in onze webwinkel. Per 1 juli zal de website worden opgeven. Tot die tijd kun je nog wel je licentiecodes ophalen.

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl