Visie & Missie

Visie & Missie

 

Onze missie

 • Hier maken we samen eigentijds openbaar basisonderwijs voor de kinderen in Amsterdam Nieuw-West.
 • We bereiden kinderen goed voor op hun rol in de maatschappij van morgen.

Onze kernwaarden

 • We handelen vanuit vertrouwen: eenieder handelt vanuit zuivere intenties vanuit het motief een veilige en prettige leef- en leeromgeving te creëren.
 • We geloven in natuurlijke ontwikkeling.
 • We laten ons leiden door ambitie: we streven het hoogst bereikbare na.
 • Verbinding met de organisatie en het leren is van groot belang daar waar het gaat om de effectiviteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Continuïteit is de basis voor kwaliteit.
 • We zorgen er samen voor dat iedereen prettig kan werken en leren op De Vlaamse Reus.

Onze Visie

 • Ieder mens verschilt van de ander, die verschillen gebruiken we om te komen tot een evenwichtige groep waarin alle kwaliteiten zijn vertegenwoordigd en samenwerking goed vorm kan krijgen.
 • We stimuleren elkaar in ontwikkeling door anderen te complimenteren wanneer iets goed gaat en hulp te bieden wanneer we zien dat iets niet lukt. We streven naar een grote mate van zelfstandigheid van de kinderen.
 • We leren het beste wanneer inhouden in samenhang worden aangeboden.
 • We willen leren en werken in een veilige, overzichtelijke en opgeruimde omgeving.
 • Ons leren sluit aan bij de onderwijsbehoefte van het kind.
 • Leren is een sociaal en continu proces het gaat de hele dag door (ook in pauzes).
 • Een goede samenwerking met de ouders is voorwaarde voor het slagen van het onderwijsproces.
 • Onze leerkrachten zijn vakbekwaam en gemotiveerd.
 • We maken anderen het leven niet moeilijk.
 • Alle talenten worden benut in ons onderwijs.
Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl