Missie en visie

Missie en visie

 

Onze missie

We zien kinderen in wie ze zijn en mogen zijn. De kinderen staan zijn centraal in ons onderwijs. We hebben oog voor de ontwikkeling en talenten van ieder kind en streven er naar het maximale uit alle kinderen te halen.  

Onze Visie

Op De Vlaamse Reus werken wij vanuit het concept van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Ontwikkelingsgericht onderwijs is onderwijs dat rekening houdt met de verschillen tussen kinderen en zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van ieder kind, waarbij we oog hebben voor het totale kind als cultureel en maatschappelijk wezen.

We vinden daarom zowel de cognitieve ontwikkeling (wat het kind aan kennis opdoet), als de sociaal- emotionele en de persoonlijke ontwikkeling van het kind belangrijk. Het kind staat centraal. Ieder kind is anders, leert anders, in een ander tempo of op een ander niveau en heeft andere kwaliteiten en interesses en dat mag op de Vlaamse Reus.

Brede ontwikkeling:

Naast het overdragen van kennis zoals vastgelegd in de landelijke kerndoelen en referentieniveaus voor het basisonderwijs, streven we naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen. De doelen die daarbij horen zijn: een actieve houding; het nemen van initiatieven; plannen maken; communiceren; samen spelen en werken; het verkennen van de wereld; jezelf uiten; creativiteit ontwikkelen; zelfsturing en reflectie; onderzoeken; redeneren en problemen oplossen. Door te werken aan deze doelen heeft ons onderwijs een meerwaarde die de kinderen van pas zal komen in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.

Betekenisvolle activiteiten:

We streven er naar ons onderwijs zoveel mogelijk vorm te geven in betekenisvolle activiteiten. Dat zijn activiteiten waarin kinderen de sociaal-culturele werkelijkheid buiten de school herkennen. In de kleuterbouw leren de kinderen door de werkelijkheid na te spelen, vanaf groep 3 verschuift het accent naar het onderzoeken van de werkelijkheid.

Begeleidende rol van de leerkracht:

We beschouwen elk kind als uniek. Werkend vanuit de uniciteit van elk kind, streeft de leerkracht er naar de kinderen persoonlijk te begeleiden in hun ontwikkeling. De leerkracht brengt het kind in de zone van naaste ontwikkeling. De leerkracht heeft hierin een coachende rol. 

Betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen leerproces:

De leerkrachten bepalen samen met de leerlingen de leerdoelen, de kinderen hebben inbreng in de keuze en de vorm van de activiteiten. U herkent deze werkwijze op de Vlaamse Reus aan:  themahoeken; groep is ingericht op werken emt groepen; excursies; presentaties; tentoonstellingen en zelfgemaakte teksten. Door het geven van verantwoordelijkheid is de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leerproces groot.

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl