Start kerstkoor a.s. maandag

Start kerstkoor a.s. maandag

Zaterdag 18 november 2023

Beste ouders, verzorgers van kinderen die zich hebben opgegeven voor het kerstkoor,

Er hebben zich twintig enthousiaste kinderen opgegeven voor het kerstkoor! Heel fijn dat iedereen dus gewoon mee kan zingen! Eventueel zijn er zelfs nog een paar plekken over.

De repetities beginnen komende maandag 20 november direct na schooltijd van 15.30 - 16.15 uur in het lokaal van groep 6A.

Meester Darko en j́uf Agnes


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl