Agenda MR-vergadering 9 november 2023

Agenda MR-vergadering 9 november 2023

Vrijdag 3 november 2023

Beste ouders/verzorgers,

Op 9 november om 19.00 uur is de volgende MR vergadering. De vorige notulen en nieuwe agenda vindt u in de Schoolpraatapp. De vergaderdata staan in de jaarkalender vermeld.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor ons of wilt u een keer aansluiten bij het MR overleg, dan kunt u mailen naar:
MR@devlaamsereus.nl

De Medezeggenschapsraad.


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl