Bericht van de leerlingenraad

Vrijdag 23 juni 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s), collega's en leerlingen,

Wij (de leerlingenraad) buigen ons over verschillende ontwikkelingen binnen de Vlaamse Reus. Wij komen regelmatig bijeen om te vergaderen over bijvoorbeeld schoolfeesten, het verkeer rondom de school en alles wat in de school leeft. 

Tijdens de vergaderingen worden dus verschillende onderwerpen onder de aandacht gebracht. De kinderen brengen regelmatig zelf onderwerpen in, maar we krijgen bijvoorbeeld ook opdrachten vanuit de directie, de wijk of zelfs de gemeente! 

De afgelopen vergaderingen heeft de leerlingenraad overleg gehad over de manier waarop de kinderen omgaan met elkaar in de school. Zij gaven al vrij snel aan dat er regelmatig gebruik wordt gemaakt van vervelende woorden en dat het erg druk is op de gangen. De leerlingenraad heeft deze geluiden opgevangen van klasgenootjes of van andere kinderen op school. Zij hebben de keuze gemaakt om dit onderwerp nu onder de aandacht te brengen door posters op te hangen in de school en het onderwerp volgend schooljaar verder op te pakken.

Namens de leerlingenraad: 'Zouden jullie dit thuis ook onder de aandacht willen brengen? We zijn hier tenslotte samen verantwoordelijk voor. Alvast bedankt!' 


Met vriendelijke groeten,

 

De leerlingenraad

 


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl