Hoe zien wij op de Vlaamse Reus Paarse Vrijdag

Hoe zien wij op de Vlaamse Reus Paarse Vrijdag

Vrijdag 23 december 2022

Wij horen nog veel geluiden over Paarse Vrijdag, vandaar hier onze zienswijze over hoe wij er tegenaan kijken.   

Wij hebben op de Vlaamse Reus ook aandacht besteed aan paarse vrijdag. De dag waarop scholen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. Meer dan duizend scholen deden vorig jaar mee en besteedden zo aandacht aan diversiteit wat betreft gezinsvorm, genderstereotyperingen en rolpatronen.  

Een belangrijk en actueel onderwerp waar wij als openbare school veel aandacht voor hebben. Een van onze taken is namelijk de bevordering van burgerschap. Burgerschap gaat over hoe mensen met elkaar samenleven, en burgerschapsonderwijs is erop gericht dat leerlingen de competenties verwerven die daarvoor nodig zijn. Als openbare school zijn wij van en voor de hele samenleving. Met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis.

Daar sluit paarse vrijdag goed bij aan. Het draait die dag om het basale respect dat de ander mag leven zoals hij of zij dat wil. En dat respect is voor ons allen van belang. Zoals de filosoof Karl Popper ooit schreef: "Als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie." Dat is een mooie zin om eens lang en diep over na te denken. 

Op Paarse Vrijdag laten wij zien dat we onze tolerante samenleving beschermen. En dat we, ook als we elkaar niet altijd begrijpen, op respectvolle wijze met elkaar samenleven.   

Met hartelijke groet, 

Marga Kocken en Karin Beerepoot  


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl