Ouderbetrokkenheid Vlaamse Reus

Ouderbetrokkenheid Vlaamse Reus

Dinsdag 31 mei 2022

Beste ouders/verzorgers,

Na de periode van corona maatregelen binnen de school, willen we weer invulling gaan geven aan de ontmoeting tussen ouders in school. Omdat we zoveel mogelijk bij de wensen van jullie aan willen sluiten, willen we vragen om deze korte vragenlijst in te vullen.

Bij voorbaat bedankt.

Esther Maalderink.

Vragenlijst Ouderbetrokkenheid


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl