Niet meer openstellen methode toetsen Parnassys

Niet meer openstellen methode toetsen Parnassys

Vrijdag 21 januari 2022

Waarom staan de methode toetsen niet meer open?  

  • Toetsen van methodes zijn meetmomenten voor de leerkracht om te zien of het gegeven onderwijs ook beklijft bij de kinderen of dat de leerkracht nog dingen moet herhalen of aanpassen. De onderdelen komen nog meerdere keren in het jaar terug dus het geeft alleen een beeld dat het kind het op dat moment nog niet kan maar dat mag dan ook nog zo zijn. Niet ieder kind hoeft de instructie na de eerste keer al meteen te begrijpen en te kunnen toepassen. 
  • Je kan er niet voor kiezen Spelling wel open te zetten en rekenen niet dus het is of alle methode toetsen openzetten of geen één.  
  • We hebben een nieuwe rekenmethode in gebruik genomen en deze methode geeft één cijfer weer in Parnassys. Dit cijfer geeft geen informatie over welk onderdeel jouw kind al beheerst of waar het nog hulp bij nodig heeft. Met dit cijfer kan je dus als ouder niet zoveel. 
  • We vinden het fijn om toetsen zelf met de kinderen te bespreken. Op deze manier betrekken we de kinderen bij hun eigen leerproces en zien ze wat ze al beheersen en waar ze nog iets te leren hebben. U kunt uw kind thuis vragen hoe bijvoorbeeld het dictee of de rekentoets is gegaan. Uw kind kan u dan zelf vertellen wat hij al goed kan of waar hij misschien nog wat hulp bij nodig heeft.  

We zijn erg voor transparantie en realiseren ons ook dat het weet hebben van de ontwikkeling van je kind op school de ouderbetrokkenheid vergroot. We hebben als team echter het besluit genomen dat het openzetten van Parnassys niet de goede manier is om u goed te informeren over de ontwikkeling van uw kind. 

Met vriendelijke groet, 

Karin Beerepoot 


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl