Update vanuit de Vlaamse Reus

Update vanuit de Vlaamse Reus

Vrijdag 24 december 2021

Beste ouders en verzorgers, 

Ik hoop dat jullie een fijne week gehad hebben met de kinderen. Op school is er noodopvang verzoergd en hard gewerkt om alles voor na de vakantie voorbereid te hebben. Zowel voor het scenario dat we langer gesloten blijven en over zullen gaan op thuisonderwijs als voor het scenario dat we gewoon op school onderwijs mogen geven.  

Op de persconferentie van 3 januari krijgen we te horen waartoe zal worden besloten. Ik zal u dan op 4 januari informeren hoe het zal gaan op de Vlaamse Reus.  

Eén ding is wel al duidelijk, indien de scholen na de kerstvakantie gesloten moeten blijven, zal er voor de kinderen die noodopvang nodig hebben vanuit StWT voor al onze scholen overgegaan worden tot het aanmelden via 1 centraal loket. De noodopvang zal wel op de Vlaamse Reus plaatsvinden. De leerlingen krijgen op school hetzelfde onderwijs als de leerlingen die thuis online onderwijs volgen. De noodopvang is bedoeld voor kinderen van wie ten minste één van de ouder(s)/verzorger(s) een cruciaal beroep heeft 

Op 4 januari zal ik u verder informeren over hoe deze aanmeldprocedure zal verlopen en hoe het onderwijs er op de Vlaamse Reus uit zal zien. 

Laten we hopen dat het een kort bericht wordt omdat we gewoon open mogen. 

Met vriendelijke groet, 

Karin Beerepoot, 

Directeur OBS de Vlaamse Reus  


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl