Zorgstructuur Vlaamse Reus op dit moment

Dinsdag 26 oktober 2021

Beste ouders en verzorgers, 

Wij willen met u delen hoe we de zorg voor de kinderen op school op dit moment hebben geregeld.  

Allereerst hebben we twee IB-ers / zorgcoördinatoren. Marjolein Oldersom werkt zoals u wellicht weet al heel lang op de Vlaamse Reus en Karima Benaali sinds dit schooljaar. Karima is voor de zorg voor uw kind verantwoordelijk voor de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/2D en 1/2E en de groepen 3A, 4A en 5A. Marjolein draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg van de kinderen van de groepen 3B, 4B, 5B en alle groepen 6, 7 en 8.  

Nihal werkt dit schooljaar tijdelijk op de Vlaamse Reus ter ondersteuning van de IB-ers, zorgcoördinatoren.  

Verder is Aurora dit schooljaar weer bij ons op school werkzaam. Zij observeert kinderen in de groep om de leerkrachten adviezen te kunnen geven hoe te werken met de kinderen in de klas. Mochten er na deze observaties verdere stappen nodig zijn dan stelt Aurora u als ouder daarvan op de hoogte.   

Vanaf 1 november komt Esther Maalderink bij ons op school werken als schoolmaatschappelijkwerkster. Zij zal op school de rol krijgen als vertrouwenspersoon maar ook net als u van haar gewend bent voor al uw vragen rond opvoeding of praktische zaken rond sportfondsen enz. Zij houdt dus dezelfde taken die ze ook had als ouderkind adviseur. Zij zal nog net zo laagdrempelig te benaderen zijn. Ook zal Esther een stukje ouderbetrokkenheid voor haar rekening nemen, hoe we daar vorm aan zullen gaan geven werken we uit als Esther vanaf 1 november bij ons op school werkt en daar houden we u van op de hoogte.  

We hebben met elkaar afgesproken dat Marjolein en Karima de coördinatie rond de zorgleerlingen zullen doen dus mocht u vragen hebben of u ergens zorgen over maken en u komt er met de leerkracht niet uit, wendt u dan tot Karima, voor de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/2D en 1/2E, 3A, 4A en 5A of tot Marjolein voor de groepen 3B, 4B, 5B en alle groepen 6,7 en 8. Zij zullen dan kijken wat de volgende stappen moeten en kunnen zijn om uw kind goed te kunnen begeleiden.   

Wij streven ernaar dat het op deze manier organiseren van de zorgstructuur ertoe zal bijdragen dat we alle talenten en kwaliteiten van onze kinderen benutten en de zorg voor alle kinderen goed geregeld is.  

Met vriendelijke groet, 

Marjolein, Karima, Esther, Aurora, Nihal en Karin.  


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl