Update van de afgelopen week

Maandag 6 september 2021

Wat gaat de tijd toch snel, vandaag zijn we alweer gestart met week drie en wat is het fijn om weer samen met de kinderen, met u en met het team te werken aan de ontwikkeling en groei van de kinderen.   

De afgelopen week hebben we met de kinderen de start gemaakt met de nieuwe thema's.

De groepen 1-2 hebben het over de kleine diertjes, groep 3-4 hebben het thema wie ben ik, groep 5-6 het thema beroepen en in groep 7-8 gaat het over communicatie.

Soms zal u gevraagd worden wat mee te geven of bijvoorbeeld de vraag wat uw beroep is dat heeft dan alles te maken met de thema's in de klas. De thema's kunnen we niet doen zonder uw betrokkenheid en wat fijn om te ervaren dat u als ouder zo betrokken bent. Laten we hopen dat u eerdaags ook zelf weer in de klassen kan zien waar we mee bezig zijn. Nu wordt u gelukkig goed op de hoogte gehouden met een update en foto's.   

Ik werd deze week binnen geroepen in een groep waar de dieren waren gebracht vanwege een bosbrand. De boswachter had zijn dieren even bij ons gebracht maar ze moesten nog wel wennen dus we konden het bos nog niet in maar afgelopen vrijdag mocht het wel en toonden de kinderen mij de dieren in het bos. Eén van de kleuters kon mij de brief van de boswachter al heel goed voorlezen, leuk om te zien hoe de talenten van elk kind tot uiting komen in onze thema's.  

Het mooie weer van de afgelopen week zorgde ervoor dat de kinderen veel buiten konden spelen en daar de zoektocht naar de kleine diertjes kon worden voortgezet.   

Ik wens iedereen een fijne en leerzame week.

Met vriendelijke groet,

Karin Beerepoot

Directeur OBS de Vlaamse Reus


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl