Toestemming gebruik van beeldmateriaal van uw kind via de Schoolpraat app

Toestemming gebruik van beeldmateriaal van uw kind via de Schoolpraat app

Dinsdag 13 april 2021

Beste ouders en verzorgers,  

Op het inschrijfformulier vragen wij u naar het gebruik van fotomateriaal. Na uw inschrijving wordt dit geadministreerd door Marja, onze administratief medewerkster.  

Vanaf nu kunt u het gebruik van fotomateriaal ook aangeven in de Schoolpraat app.

U geeft dan aan waar u de school wel of geen toestemming voor geeft met betrekking tot het gebruik van fotomateriaal. U kunt dit op elk willekeurig moment aanpassen aan uw wensen. Wij zullen u hier één keer per schooljaar attent op maken.  

Hoe gaat het in zijn werk? 

  • Ga in de app naar het menu (linksboven) 
  • Kies voor AVG-formulieren 
  • U ziet hier het toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
  • Vervolgens ziet u een begeleidende tekst over de inzet van beeldmateriaal op school 
  • Onderaan de tekst ziet u de kinderen die gekoppeld zijn aan uw account zoals bekend in Parnassys 
  • Vervolgens kunt u dan per onderdeel wel of geen toestemming geven zoals voor: 

Schoolgids, openbare deel website school, besloten deel school app, sociale-media of beeldmateriaal binnen de school (bv. fotolijsten in de school).  

Met vriendelijke groet, 

Karin Beerepoot, 

Directeur OBS de Vlaamse Reus 


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl