Luizencontrole

Luizencontrole

Dinsdag 6 april 2021

Beste ouders en verzorgers,

Normaal gesproken worden de kinderen op school op luizen gecontroleerd.  

Dit is nu lastig. Als de situatie het toelaat, zal de eerstvolgende luizencontrole op school na de meivakantie plaatsvinden. 

Voor nu vragen we u als ouder en verzorger om thuis het haar van uw kind op hoofdluis te controleren.  

In de onderstaande link vindt u meer informatie. Alvast succes en hartelijk bedankt! 

instructie luizencontrole


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl