Nieuws uit de MR

Maandag 15 maart 2021

Beste ouders,

Tijdens de laatste vergadering is besproken:

Ervaringen van ouders over thuisonderwijs tijdens de lockdown/schoolsluiting.

Extra reken- en leesaanbod van de West Academie omtrent leerachterstanden ontstaan tijdens de lockdown. Inmiddels is bekend dat dit deze week van start gaat.

De begroting/formatie voor komend schooljaat. Op grond van het huidig budget wordt gekeken naar hoeveel groepen er komend schooljaar gevormd kunnen worden.

De jaarplanner/kalender; vaststellen van data vakanties en studiedagen.

Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek bij leerlingen, ouders en leerkrachten. 

U kunt aan de volgende MR vergadering online deelnemen middels een verzoek gericht aan mr@devlaamsereus.nl  Deze vergadering vindt plaats op donderdag 18 maart van 19 tot 21 uur.


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl