Toetsen, rapport en oudergesprekken

Toetsen, rapport en oudergesprekken

Vrijdag 12 maart 2021

Toetsen 

De aankomende week gaan we, zoals vermeld in de brief over de heropening op 1 maart, met groep 3-8 starten met het afnemen van de Cito-toetsenWij nemen deze toetsen af om te kijken hoe de groep ervoor staat en om zo te kunnen zien waar we in de komende tijd extra aandacht aan moeten besteden of wat er al heel goed gaat en waar we juist minder aandacht aan hoeven te besteden. Ook kunnen we zo zien welke kinderen wat extra aandacht nodig hebben omdat ze doelen nog niet hebben opgepakt of omdat ze misschien juist meer aan kunnen.   

Rapport 

De Rapporten gaan mee op vrijdag 9 april 

Oudergesprekken 

Vanaf maandag 12 april zullen de oudergesprekken voor groep 2-8 via Zoom plaatsvinden. Over de inschrijving voor deze gesprekken en wanneer de gesprekken precies plaatsvinden wordt u geïnformeerd door de leerkracht(en) van uw kind.  

Met vriendelijke groet,

Karin Beerepoot

Directeur OBS de Vlaamse Reus 

 


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl