Enquête Engels op de Vlaamse Reus

Woensdag 2 december 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij zijn Maike en Berna en geven momenteel les in de groepen 6. Wij doen onderzoek naar Engels onderwijs op de Vlaamse Reus.

Met dit onderzoek willen wij een beeld krijgen hoe ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten denken over Engels onderwijs op de Vlaamse Reus. Ook wilden wij weten hoe VO-scholen het niveau van de leerlingen ervaren wanneer zij van de basisschool overstappen naar het voortgezet onderwijs. Om een goed beeld te schetsen van hoe men denkt over Engels onderwijs, hebben wij verschillende enquetes opgesteld en verspreidt. 

Om alle meningen omtrent dit onderwerp goed in kaart te brengen, hebben wij ook een zeer korte enquête opgesteld voor de ouders/verzorgers van de Vlaamse Reus. Het zou ons ontzettend helpen als u deze invult voor ons.
 
Aan de hand van dit onderzoek willen wij de Engelse lessen verbeteren op onze school en waar mogelijk al eerder aanbieden. Momenteel worden de Engelse lessen vanaf groep 7 aangeboden. Na het onderzoek zullen wij beginnen aan een pilot op school. 
 
U kunt de enquete via onderstaande link invullen:
 
 
Alvast hartelijk dank!
 
Maike en Berna

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl