Wanneer thuisblijven met Corona gerelateerde klachten?

Wanneer thuisblijven met Corona gerelateerde klachten?

Woensdag 26 augustus 2020

We merken dat het nog niet altijd duidelijk is wanneer een kind wel of niet naar school mag. Hieronder dan ook nog even opnieuw de adviezen en richtlijnen van het RIVM, die wij op school toepassen.

U vindt ook een beslisboom onder de twee linken. Eén voor de groepen 1 en 2 en de andere voor de groepen 3 tot en met 8.  

De volgende maatregelen zijn nog altijd van kracht: 

Kinderen van groep 3 tot en met 8 met de volgende luchtwegklachten* blijven thuis:  

  • Neusverkoudheid 
  • Hoesten 
  • Moeilijk ademen/benauwdheid 
  • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
  • Koorts boven de 38 °C.

Kinderen uit groep 1 of 2 mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen koorts hebben.   

Voor de kinderen uit groep 1 en 2 geldt dit niet als: 

  • Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het coronavirus heeft. 
  • Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid. 

Ook de kinderen uit groep 1 en 2 moeten dan thuisblijven.  

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 10 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 10 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels  

Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft dan mag de leerling weer naar school en de opvang. 

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl en volg de adviezen van de GGD op.  

Mocht uw kind op school één van bovengenoemde klachten ontwikkelen dan wordt u gebeld en dient u uw kind direct van school op te halen. Het kind zal op dat moment op het rode bankje beneden in de gang worden geplaatst. Ook broers en zussen van groep 3 tot en met 8 gaan mee naar huis.  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij mailen directie@devlaamsereus.nl of bellen met het algemene GGD nummer: 0800-1351. 

* Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen. 

https://www.schoolpraat-app.nl/phpimg/acd483e454c3e08bedb/beslisboom-0-6-jaar-.pdf 

https://www.schoolpraat-app.nl/phpimg/acd483e454c3e08bedb/beslisboom-7-12-jaar-.pdf 


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl