Nieuws uit de MR

Dinsdag 26 mei 2020

Tijdens de laatste vergadering in april is gesproken over hoe in het komend jaar naast de vakanties de verdeling van vrije- en studiedagen worden ingevuld.

Op basis van de huidige financiële mogelijkheden is besproken wat de mogelijkheden zijn om voor komend jaar groepen te vormen.

Het plannen van oudergesprekken moet komende keer door alle leerkrachten via de schoolpraatapp gecommuniceerd worden, tijdens de laatste gespreksronde gebeurde dat op verschillende manieren..

Het lesgeven op afstand is geëvalueerd, ervaringen van leerkrachten en ouders zijn gehoord.

De komende vergadering is aanstaande donderdag 28 mei vanaf 19.00 uur. Aan de orde komen o.a. Engelse les op De Vlaamse Reus, de formatie voor komend jaar, omgang met afname citotoetsen in Corona tijden en hoe we vanaf 8 juni de school weer gaan heropenen. Mocht u deze (video) vergadering willen bijwonen, dan kunt u een linkje aanvragen via mr@devlaamsereus.nl

 


Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl