Downloads

Op deze pagina kunt u diverse documenten (PDF-formaat) raadplegen / downloaden

 

Informatie aanmeldingsbeleid

 

Informatie voortgezet onderwijs

 

Formulier bijzonder verlof

 

Informatieboekje / Schoolagenda

 

Schoolgids

 

Pestprotocol (kanjertraining)

 

Klachtenregeling

 

Informatievoorziening gescheiden ouders

 

>> MR-notulen

>> Naschoolse activiteiten

>> Overblijf

>> Vlaamse Post

>> Vlaams Verkeer

>> Liedjes muziekatelier groep 4,5 en 6