Welkom bij OBS De Vlaamse Reus

OntwikkelingsGericht OnderwijsWelkom op de website van OBS De Vlaamse Reus. De website geeft een beeld van OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) op onze school, actuele informatie over de activiteiten op school en praktische informatie voor ouders en verzorgers.

Nieuw

De website is vernieuwd en in een nieuw en fris jasje gestoken. Tevens is de website responsive gemaakt en geoptimaliseerd voor mobile devices zoals tablets en smartphones. De site zal de komende tijd nog aangevuld worden.


Een openbare school

respect voor iedere cultuur en religieDe Vlaamse Reus is een openbare school. We werken altijd met de gedachte, dat we ieder kind een plaats kunnen bieden, ongeacht het geloof of de levensopvatting van de ouders. We respecteren ieders culturele en religieuze achtergrond en proberen de kinderen respect aan te leren voor hun medemens. Op De Vlaamse Reus laten we anderen in hun waarde en behandelen we elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.

 

De Vlaamse Reus, een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs

Een kind heeft een hoofd, maar ook een hart.
‘Niets wordt geleerd wat niet eerst gevoeld is.’
Het kind leeft in een maatschappij met veel anderen samen en niet als een geïsoleerd individu.
Ontwikkeling in de meest brede zin is het doel van het onderwijs op De Vlaamse Reus.

Themagericht onderwijs

Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) kenmerkt zich door het werken rondom thema’s. Door deze thema’s wordt de nieuwsgierigheid gewekt van kinderen. Kinderen hebben vragen rond dat thema en gaan die ieder op het eigen niveau onderzoeken en beantwoorden.
Doordat zij eerst een vraag hebben, is het antwoord voor hen ook van veel grotere waarde.
Hierdoor onthouden kinderen dingen beter en kunnen ze het ook beter toepassen in andere situaties.
Voor een leerproces waar leerlingen actief bij betrokken zijn, is het belangrijk om in een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving te zijn. Zo worden leerlingen maximaal uitgedaagd.
De leerkracht biedt een uitnodigende leeromgeving, waarin hij dingen uitlegt maar de kinderen ook stimuleert tot het zelf doen van onderzoek en samenwerking, uitstapjes organiseert met de klas die bij het thema horen en verschillende materialen ter beschikking stelt.

Voor uitgebreide informatie over het OGO onderwijsconcept en de werkwijze op school verwijzen we u graag naar ons informatieboekje


Impressie

Informatief filmpje over de wijze waarop OntwikkelingsGericht Onderwijs wordt ingezet op onze school.

Met dank aan Sezen de Bruijn


Bestuur

Stichting Westelijke TuinstedenDe Vlaamse reus valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT). STWT vormt het bovenschools bestuur van 15 openbare basisscholen in Amsterdam Nieuw-West. De Stichting Westelijke Tuinsteden wil een uitdagende omgeving zijn voor haar leerlingen en medewerkers waar samen leren en werken centraal staan.

 

Aanmeldingsbeleid

Aannamebeleid basisscholen Nieuw-SlotenWijziging aanmeldings-beleid op basisscholen Nieuw-Sloten

Sportactieve school

De Vlaamse Reus een sportactieve schoolDe Vlaamse Reus een gecertificeerd sportactieve school

FAQ

Thema Ondernemen

Ondernemerschap een terugkerend thema in de bovenbouw van de Vlaamse ReusOndernemerschap een terugkerend thema in de bovenbouw van de Vlaamse Reus