Welkom bij OBS De Vlaamse Reus

OntwikkelingsGericht OnderwijsWelkom op de website van OBS De Vlaamse Reus. De website geeft een beeld van OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) op onze school, actuele informatie over de activiteiten op school en praktische informatie voor ouders en verzorgers.

Een openbare school

respect voor iedere cultuur en religieDe Vlaamse Reus is een openbare school. We werken altijd met de gedachte, dat we ieder kind een plaats kunnen bieden, ongeacht het geloof of de levensopvatting van de ouders. We respecteren ieders culturele en religieuze achtergrond en proberen de kinderen respect aan te leren voor hun medemens. Op De Vlaamse Reus laten we anderen in hun waarde en behandelen we elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.

De Vlaamse Reus, een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs

Een kind heeft een hoofd, maar ook een hart.
‘Niets wordt geleerd wat niet eerst gevoeld is.’
Het kind leeft in een maatschappij met veel anderen samen en niet als een geïsoleerd individu.
Ontwikkeling in de meest brede zin is het doel van het onderwijs op De Vlaamse Reus.

Impressie

Informatief filmpje over de wijze waarop OntwikkelingsGericht Onderwijs wordt ingezet op onze school.

Met dank aan Sezen de Bruijn

Bestuur

Stichting Westelijke Tuinsteden - Ondernemend Openbaar OnderwijsDe Vlaamse Reus valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT). STWT vormt het bovenschools bestuur van 15 openbare basisscholen in Amsterdam Nieuw-West. De Stichting Westelijke Tuinsteden wil een uitdagende omgeving zijn voor haar leerlingen en medewerkers waar samen leren en werken centraal staan.

 

Aanmeldingsbeleid

Aannamebeleid basisscholen AmsterdamWijziging aanmeldings-beleid basisscholen gemeente Amsterdam.
>> lees meer

Ouder- en kindadviseur

Ouder- en kindadviseurVoor vragen of tips over opvoeden kunt u terecht op het spreekuur van de ouder- en kindadviseur van school
>> lees meer

Pestprotocol

Kanjertraining en pestprotocolKanjertraining en pestprotocol
>> lees meer

Sportactieve school

De Vlaamse Reus een sportactieve schoolDe Vlaamse Reus een gecertificeerd sportactieve school.
>> lees meer

FAQ

Thema Ondernemen

Ondernemerschap een terugkerend thema in de bovenbouw van de Vlaamse ReusOndernemerschap een terugkerend thema in de bovenbouw van de Vlaamse Reus.
>> lees meer